Privatumo politika

1. SĄVOKOS:
1.1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją (kaip apibrėžta žemiau), įskaitant įmones (patronuojančias, dukterines įmones), susijusias su (Jūsų duomenys) individualios veiklos pažyma NR:________ (www.moniqstudio. com), partneriai, su kuriais (jūsų duomenys) vykdantis individualią veiklą pažyma NR:________ (www.moniqstudio.com) (kaip apibrėžta žemiau) bendradarbiauja, kad Vartotojai galėtų naudotis Svetaine;
1.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojant tokius duomenis kaip asmens kodas, vienas ar keli fiziniai, fiziologiniai, psichologiniai, ekonominiai, kultūriniai ar socialiniai požymiai, būdingi asmuo pasirašo;
1.3. Prekės – bet kokios rūšies prekės, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nėra išimtos iš apyvartos, kurias Vartotojas įkelia į atitinkamą Svetainės katalogą, siekdamas jas parduoti, pakeisti ar sudaryti kitą Sandorį -komerciniais ar tiesiog informaciniais tikslais;
1.4. Informacinės visuomenės paslaugos – dažniausiai paslaugos, teikiamos už mokestį elektroninėmis priemonėmis ir nuotoliniu būdu individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo pageidavimu;
1.5. IP adresas yra unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetinį kompiuterį ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. Pagal IP adresą galima nustatyti šalį, iš kurios kompiuteris jungiasi prie interneto;
1.6. Naršyklė yra programa, padedanti pasiekti tinklalapius internete, asmeniniame kompiuteryje ar telefone;
1.7. Paskyra – Vartotojo registracijos Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriamas Vartotojo profilis, saugantis jo asmens duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis;
1.8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;
1.9. Slapukai – tai nedideli failai, kurie Vartotojui lankantis Svetainėje įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių įrankių (pvz., Flash slapukų) naudojimą;
1.10. Svetainė yra svetainė www.moniqstudio.com
1.11. Svetainės administratorius – asmuo, atsakingas už Svetainės administravimą, ty: www.moniqstudio.com (kaip apibrėžta žemiau);
1.12. Svetainės nuorodos – tai Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose esančios nuorodos, kuriose pateikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, taip pat dalijamasi Svetainės Vartotojų viešai skelbiamu turiniu;
1.13. Tiesioginė rinkodara – visa veikla, kurios metu Svetainės administratorius gali pasiūlyti paslaugas ar perduoti bet kokią kitą informaciją Naudotojui paštu, telefonu ar kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba gauti iš jo atsakymą, taip pat visos susijusios paslaugos. .
1.14. Vartotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra registruotas vartotojas, ar naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės naudotojo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką.
2.2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis sutinka, kad www.moniqstudio.com juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.4. Laikoma, kad vartotojai perskaitė šią Privatumo politiką, kai jie registruojasi Svetainėje.
2.5. Su Privatumo politika bet kuriuo metu galima dar kartą susipažinti Svetainėje.
2.6. Ši Privatumo politika taip pat automatiškai taikoma Vartotojams, kurie naudojasi Svetaine be registracijos, kiek tai leidžia bendrosios Svetainės taisyklės.
3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
3.1. Svetainėje naudojami slapukai.
3.2. Slapukai padeda tobulinti Svetainės veikimą, jų pagalba Svetainės turinys pritaikomas prie Vartotojo poreikių.
3.3. 3.3. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate, kad Svetainėje būtų naudojami aukščiau nurodyti slapukai.
3.4. Naršyklės nustatymuose galite ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, tačiau tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.
4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS
4.1. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, turi pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą ir slaptažodį. Registracijos metu sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, miestas (gyvenamasis rajonas) ir kt. Vartotojas gali taisyti, užpildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančius duomenis bet kuriuo metu.
4.2. Naudotojo buvimo vietai nustatyti gali būti naudojamas paskyroje nurodytas Vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš Vartotojo mobiliojo įrenginio, kad nustatytų Naudotojo buvimo vietą, tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.
4.3. www.moniqstudio.com renka, saugo ir tvarko bet kokius Vartotojo paskyroje pateiktus asmeninius duomenis, kuriuos Naudotojai gavo naudodamiesi svetaine šiais tikslais:
4.3.1. Suteikdami Vartotojams galimybę naudotis svetaine.
4.3.2. Siekiant efektyvaus interneto svetainėje siūlomų paslaugų teikimo. www.moniqstudio.com užtikrina, kad naudojimasis Svetaine būtų efektyvus, taip pat būtų galima išvengti tapatybės vagystės ir sukčiavimo bei/ar nesąžiningo elgesio atvejų.
4.3.3. Siekdama užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir plėtrą, www.moniqstudio.com turi teisę naudoti Asmens duomenis savo paslaugų Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas neprieštarauja ir išreiškia savo sutikimą.
4.4. Jei Vartotojas sutinka leisti naudoti savo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais, Paskyros lange „Mano nustatymai“ skiltyje „Privatumo nustatymai“ jis deda žymas skiltyje „El. Pašto žinutes“. Vartotojas gali bet kada informuoti www.moniqstudio.com, kad atšaukia savo neprieštaravimą/sutikimą naudoti jo duomenis tiesioginės www.moniqstudio.com paslaugų rinkodaros tikslais. Tokiu atveju Vartotojas nedelsiant pašalinamas iš Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės.
4.4.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimas problemas, Svetainės administratorius taip pat gali naudoti Vartotojų IP adresus.
4.5. www.moniqstudio.com saugo Vartotojų Asmens duomenis 3 (tris) mėnesius nuo Paskyros Svetainėje panaikinimo arba 3 (trejus) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Paskyros Svetainėje, išskyrus atvejus. numatytos Privatumo politikoje, www.moniqstudio.com bendrosiose taisyklėse ar teisės aktuose, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.
5. SVETAINES NUORODOS
5.1. www.moniqstudio.com Svetainės nuorodos yra nuorodos į tam tikras svetaines, kuriose gali būti ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes www.moniqstudio.com yra ir Tinklalapio, ir Svetainės nuorodų operatorius.
5.2. Nuorodų į svetainę naudotojams taikoma Privatumo politika ir tos svetainės taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje paskelbtos www.moniqstudio.com taisyklės.
5.3. www.moniqstudio.com turi Svetainės nuorodas šiuose tinklalapiuose: Facebook, Google, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose.
5.4. Vartotojas sutinka, kad Svetainės nuorodose Vartotojo įkeltos Daiktų nuotraukos būtų naudojamos rinkodaros tikslais.
6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
6.1. www.moniqstudio.com informuoja, kad neperduoda ir kitaip neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims nei Lietuvos Respublikos teritorijoje, nei Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio šalyse, išskyrus toliau nurodytus atvejus: 6.1. .1
. jei buvo gautas Vartotojo sutikimas atskleisti savo Asmens duomenis;
6.1.2. Asmens duomenų gavėjams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus;
6.1.3. teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.1.4. kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.
6.2. Vartotojo Asmens duomenys teikiami Europos Sąjungos valstybėms narėms ar kitoms užsienio valstybėms tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka, kaip ir Asmens duomenų gavėjams Lietuvos Respublikoje ir tik šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais. Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
7.1. Vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba svetainės administratorius dės visas protingas pastangas, kad Vartotojo pateikti Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, tapatybės vagystės, sukčiavimo, ir kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
7.2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo neatskleisti Asmens duomenų apie save ar trečiuosius asmenis jokiems kitiems tretiesiems asmenims, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam buvo pateikti, ir apie matomus pažeidimus nedelsiant informuoti www.moniqstudio.com.
7.3. www.moniqstudio.com neatsako, jei Vartotojo asmens duomenys yra neteisėtai pakeisti, atskleisti, sunaikinti, Vartotojo tapatybė pavogta ar kitaip apgaulingai padaryta naudojantis Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris atsirado dėl Privatumo politikos, www.moniqstudio.com bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmės, taip pat dėl ​​bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.
7.4. Jeigu www.moniqstudio.com abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
7.5. Vartotojas iš anksto sutinka, kad Svetainė turi teisę saugoti jo Asmens duomenis tol, kol tai būtina, jeigu Vartotojo pateikti duomenys buvo panaudoti atliekant neteisėtą veiką arba kilo įtarimas, kad buvo pavogta tapatybė ar buvo padarytas kitas pažeidimas. padarytas, dėl ko buvo arba bus atliktas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jei Svetainės administratorius gavo su atitinkamu Vartotoju susijusių nusiskundimų arba Svetainės administratorius pastebėjo www.moniqstudio bendrųjų taisyklių pažeidimus. .com ir kitas Svetainės taisykles, kurias nustato atitinkamas Naudotojas, arba jei yra kitų teisėtų tikslų apsaugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus nurodymus iš teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų arba kai išnyksta poreikis šiuos duomenis saugoti.
8. ASMENS DUOMENŲ TAISYMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
8.1. Vartotojas suteikia www.moniqstudio.com teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę:
8.1.1. bet kuriuo metu prieiti prie Asmens duomenų, kuriuos pateikėte prisijungę prie savo Paskyros;
8.1.2. raštu pateikus Svetainės administratoriui prašymą gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikiami per pastaruosius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo pateikti tokius duomenis dienos. Tokius duomenis Svetainės administratorius Naudotojui teikia nemokamai kartą per kalendorinius metus.
8.1.3. pateikus prašymą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, jei Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs arba tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos informuoti Vartotoją apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar sustabdymą.
8.1.4. nesutikdamas su Privatumo politika, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Vartotojas negalės registruotis Svetainėje
8.1.5. Privatumo politika 4.4. 9 punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Vartotojai Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu visada bus informuojami apie bet kokius Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymus, kuriuos www.moniqstudio.com turi teisę atlikti bet kuriuo metu.

Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.